Water Toolkit wordt vernieuwd

Water is van levensbelang voor mens en dier. Te weinig of besmet drinkwater heeft direct gevolgen. De doelstelling van het Rode Kruis is om met de Water Toolkit alle kinderen in het primair onderwijs bewust te maken van het belang van water, in de breedste zin van het woord.

Water kan ook veel verwoesten, zoals bijvoorbeeld bij overstromingen en droogte. Het Rode Kruis steunt internationale projecten voor schoon drinkwater, sanitatie, waterveiligheid en het verminderen van de gevolgen door overstromingen en extreme droogte.

Het Rode Kruis wil met de Water Toolkit ook daar aandacht op vestigen. Vandaar dat de Water Toolkit en bijbehorend lesmateriaal worden aangepast. Vanaf najaar 2017 is de nieuwe Water Toolkit weer door scholen te reserveren.

Wil je meer informatie of een bericht ontvangen zodra de nieuwe Water Toolkit beschikbaar is? Stuur dan een e-mail naar ybreedijk@redcross.nl.